BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞANLARI MESLEK DENKLİĞİ


21.02.2019

Baştan belirtmekte fayda var ki, az sonra okuyacaklarınız biraz karışık ve takip etmesi zor gelebilir. Ancak maalesef kurallar bu şekilde :)

Australian Computer Society (ACS) Bilgi Teknolojileri meslekleri için denklik vermeye yetkili kurumdur. Kurumun ana sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra göçmenler için meslek denkliğinin hangi kurallara tabii olduğuna yönelik bilgi edinmek için Skills Assessment Guidelines for Applicants" dokümanına bakabilirsiniz. Eğer bir yandan da resmi dokümanlara bakarsanız aşağıda yazanların anlaşılması daha kolay olacaktır diye umut ediyoruz.

Australian Computer Society (ACS) mesleki denklik verirken iş deneyiminizin olduğunu mesleği baz almaktadır. Dolayısıyla Meslek Listesi'nde (MLTSSL - Medium and Long-term Strategic Skills List) yer alan bir mesleğe sahipseniz ve aşağıdaki şartları sağlıyorsanız denklik alabilirsiniz.

İlk olarak hangi sınıfa girdiğinizi belirlemelisiniz. Australian Computer Society (ACS), lisans eğitiminizin içerdiği Bilgi Teknolojileri derslerinin tüm derslerinize oranına göre sizi Major ya da Minor Bilgi Teknolojileri mezunu (ICT Minor-ICT Major) olarak sınıflandırır. Eğer major ve minor Bilgi Teknolojileri mezunu sınıfına girmiyorsanız, Bilgi Teknolojilerine uymayan (Non-ICT) sınıfına dahil olursunuz.

ICT Major: 5 yıllık eğitim müfredatının en az %20'si, 4 yıllık eğitim müfredatının en az %25'i, 3 yıllık eğitim müfredatının en az %33'ü Bilgi Teknolojileri dersleriyse

ICT Minor: Major için gerekenin oranın, en az üçte ikisi kadarı Bilgi Teknolojileri dersleriyse

Bu oranı hesaplayabilmek için, Bilgi Teknolojileri konulu derslerinizin toplam kredisini, aldığınız bütün derslerin toplam kredisine bölünüz. Eğer yukarıdaki oranların altındaysanız Non-ICT sınıfına dahil olursunuz.

Gelelim ikinci adıma. Kaç yıl iş deneyimine ihtiyacınız olduğu ölçmek için iş tanımlarınızın, eğitimini aldığınız Bilgi Teknolojileri dersleri ile yakından alakalı (Closely Related) olup olmadığına bakmalısınız. İş tanımlarınızın, eğitimini aldığınız Bilgi Teknolojileri dersleriyle en az %65 uyum göstermesi iş deneyiminizin yakından alakalı (Closely Related) olduğunu gösterir.

Australian Computer Society(ACS) bunun ölçümü için iş tanımları ve o işle ilgili Bilgi Teknoloji derslerini ANZSCO koduna göre yayınlıyor. Meslek Listesi'nde yer alan ve Australian Computer Society (ACS) tarafından değerlendirilen bütün Bilgi Teknolojileri mesleklerinin iş tanımlarına ve yakından alakalı (Closely related) oldukları derslere buradan ulaşabilirsiniz. Artık, başvuracağınız meslek için aldığınız Bilgi Teknoloji derslerini göz önünde bulundurarak, ölçüm yapabilirsiniz.

Bütün bu tanımlamaların ve hesaplamaların yapılmasının ardından, başvuran adaydan ne kadar iş deneyimi beklendiği açıklanabilir.

ICT Major

Eğer iş tanımlarınız eğitimini aldığınız Bilgi Teknolojileri dersleri ile yakından alakalı (Closely Related) ise son 10 yıl içerisinde 2 yıllık iş deneyimi ya da herhangi bir zamanda 4 yıllık iş deneyimi

Eğer iş tanımlarınız eğitimini aldığınız Bilgi Teknolojileri dersleri ile yakından alakalı (Closely Related) değilse 4 yıllık iş deneyimi

ICT Minor

Eğer iş tanımlarınız eğitimini aldığınız Bilgi Teknolojileri dersleri ile yakından alakalı (Closely Related) ise son 10 yıl içerisinde 5 yıllık iş deneyimi ya da herhangi bir zamanda 6 yıllık iş deneyimi

Eğer iş tanımlarınız eğitimini aldığınız Bilgi Teknolojileri dersleri ile yakından alakalı (Closely Related) değilse 6 yıllık iş deneyimi

Non-ICT

Herhangi bir zamanda 6 yıllık iş deneyimi ve 2 adet projenizi anlattığınız RPL (Recognition of Prior Learning) raporu

Şimdilik yazımıza burada nokta koyuyoruz. Denklik başvurusunun nasıl yapılacağına ise başka bir yazımızda değiniyoruz. Tıklayıp kolayca ulaşabilirsiniz.